หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

  

New+++ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน

ด่วน!!!!!เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานธุรการโรงเรียนห้วยยางวิทยา

 

 

............................ภาพ กิจกรรม....................................

>>วันที่ 1-5 ตุลาคม พ.ศ 2561 คณะครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา ได้ร่วมกันฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา ในวันที่ 8 -11 ตุลาคม 2561 ผู้ชนะจะได้รับสิทธิไปแข่งขันต่อในระดับภาค

>>วันที่ 26 กันยายน 2561  เวลา 18.00 น. คณะครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุม
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

>>15 มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมไหว้ครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561>> วันที่ 25-27พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล

   >> วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561        โรงเรียนห้วยยางวิทยา   
จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  >> วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
      รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
++++++ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ 25611++++++++ 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ 2561 ตามลิงค์ด้านล่างนี้
เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานธุรการโรงเรียนห้วยยางวิทยา 
      ด่วน!!!!!ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการโรงเรียนห้วยยางวิทยา
นักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชากสร ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา 
      สรุปเหรียญรางวัล วันนี้ ณ เวลา 20.27 น. ตามรายงานผลการแข่งขันจากภาพครับ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ทฤษฎีหลักการบริหารงาน 
      Donglas Mc Gregor เห็นว่าคนมี 2 ประเภท และการบริหารคนทั้ง 2 ประเภท ต้องใช้วิธีการบริหารแตกต่างกัน ทฤษฎี X (Theory X) คือคนประเภทเกียจคร้าน ในการบริหารจึงควรใช้มาตรการบังคับ มีระเบียบกฎเกณฑ์คอยกำกับ มีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และมีการลงโ

ชาหญ้าดอกขาว ช่วยเลิกบุหรี่ 
       

 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมคณะครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ธนาคารออมสินปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน 61
กิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล

เพลงมารช์โรงเรียนห้วยยางวิทยา
 


ข่าวการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 


Fanpage โรงเรียนห้วยยางวิทยา