หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

click >>รายชื่อนักเรียนใหม่-2563 (2)

ประกาศโรงเรียนห้วยยางวิทยา

------------------------

       ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนห้วยยางวิทยา

       เพื่อเป็นการรองรับวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงเรียนห้วยยางวิทยาได้เปิดช่องทางการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 ทางสื่อออนไลน์  ใน Page Facebook และ Website ของโรงเรียนห้วยยางวิทยา

Page Facebook  ที่ https://www.facebook.com/hwsschool2012/

Website ที่ www.hws.ac.th

หมายเหตุ: กำหนดการ วันรับสมัคร วันประกาศผลและรายงานตัว วันมอบตัว โรงเรียนจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ในภายหลัง

ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานให้พร้อม

-----------------------

ช่องทางการสมัครออนไลน์

สำหรับนักเรียนชั้น ม.1

https://forms.gle/T1fkjWCFVQnFU5c37

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4

https://forms.gle/9sdCtwNdYqViXLiy5

-----------------------

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 

*วัน เวลา ในการยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบในภายหลัง*

1. ใบสมัคร (ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด) จำนวน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1-2 นิ้ว  จำนวน 2  รูป 

3. ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 ฉบับจริง หรือสำเนา ปพ.1   จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 

5. สำเนาทะเบียนสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ 

7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ

8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) จำนวน 1 ฉบับ     

-----------------------

//ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองในการอ่านประกาศเพื่อความเข้าใจในการสื่อสาร

“หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมในวัน-เวลา ราชการ 032-906106 -7

 

 

 New+++

  คำสั่งโรงเรียนห้วยยางวิทยาเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

  

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน

    

 

บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา)

   บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา)

  บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา)

 

 

ด่วน!!!!!เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานธุรการโรงเรียนห้วยยางวิทยา

 

 

............................ภาพ กิจกรรม....................................

>>วันที่ 1-5 ตุลาคม พ.ศ 2561 คณะครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา ได้ร่วมกันฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา ในวันที่ 8 -11 ตุลาคม 2561 ผู้ชนะจะได้รับสิทธิไปแข่งขันต่อในระดับภาค

>>วันที่ 26 กันยายน 2561  เวลา 18.00 น. คณะครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุม
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

>>15 มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมไหว้ครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561>> วันที่ 25-27พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล

   >> วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561        โรงเรียนห้วยยางวิทยา   
จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  >> วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการอำเภอเคลื่อนที่ 
       โรงเรียนห้วยยางวิทยาออกหน่วยให้บริการทางวิชาการ
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ที่สอบผ่านเเละได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
     
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ที่สอบผ่านเเละได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
     
ประกาศทางโรงเรียนห้วยยางวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อรับการศึกษาต่อ สามารถมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา o๘.๓o - ๑๖.๓o น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       ประกาศทางโรงเรียนห้วยยางวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยยมศึกษาปีที่  ๔ เพื่อรับการศึกษาต่อ สามารถมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่&nbs
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ที่สอบผ่านเเละได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมคณะครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ธนาคารออมสินปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน 61
กิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล

เพลงมารช์โรงเรียนห้วยยางวิทยา
 


ข่าวการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 


Fanpage โรงเรียนห้วยยางวิทยา