หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ประกาศทางโรงเรียนห้วยยางวิทยาแจ้งเพื่อทราบ

 

 New+++

  คำสั่งโรงเรียนห้วยยางวิทยาเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

  

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน

    

 

บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา)

   บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา)

  บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา)

 

 

ด่วน!!!!!เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานธุรการโรงเรียนห้วยยางวิทยา

 

 

............................ภาพ กิจกรรม....................................

>>วันที่ 1-5 ตุลาคม พ.ศ 2561 คณะครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา ได้ร่วมกันฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา ในวันที่ 8 -11 ตุลาคม 2561 ผู้ชนะจะได้รับสิทธิไปแข่งขันต่อในระดับภาค

>>วันที่ 26 กันยายน 2561  เวลา 18.00 น. คณะครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุม
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

>>15 มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมไหว้ครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561>> วันที่ 25-27พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล

   >> วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561        โรงเรียนห้วยยางวิทยา   
จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  >> วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการอำเภอเคลื่อนที่ 
       โรงเรียนห้วยยางวิทยาออกหน่วยให้บริการทางวิชาการ
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ที่สอบผ่านเเละได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
     
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ที่สอบผ่านเเละได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
     
ประกาศทางโรงเรียนห้วยยางวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อรับการศึกษาต่อ สามารถมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา o๘.๓o - ๑๖.๓o น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
       ประกาศทางโรงเรียนห้วยยางวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยยมศึกษาปีที่  ๔ เพื่อรับการศึกษาต่อ สามารถมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่&nbs
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ที่สอบผ่านเเละได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมคณะครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ธนาคารออมสินปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน 61
กิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล

เพลงมารช์โรงเรียนห้วยยางวิทยา
 


ข่าวการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 


Fanpage โรงเรียนห้วยยางวิทยา