หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

>>เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนห้วยยางวิทยาร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้ง ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกรกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนห้วยยางวิทยาจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนาย จักรพงษ์ สังข์ศิริ เป็นประธานในพิธี

>>ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลหญิง โรงเรียนห้วยยางวิทยา ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬานักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทกีฬา ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬา กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย   ศน.พิตรชาภรณ์  ชุ่มกมลธนิตย์     ศน. บัวจงกล   จันทรสุพิศ  ศน. วรรณา พวงนิล  จาก สพม.เขต ๑๐ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยยางวิทยา โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลนักเรียนเรื่องการเดินทางมาโรงเรียน   แนะนำให้โรงเรียนได้ร่วมกันวางแผนให้นักเรียนมีคุณภาพและตระหนักที่จะศึกษาต่อในโรงเรียน มีความภูมิใจในโรงเรียนของตน ให้เกิดสมรรถนะหลักตามหลักสูตร ๕ ข้อคือ สมรรถนะการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหาการใช้เทคนิค Active Learning ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างรอบด้าน เพื่อนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการ PLC ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนห้วยยางวิทยา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  >>โรงเรียนห้วยยางวิทยามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องของการมีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านช่องทาง เว็บไซต์โรงเรียน วารสารโรงเรียน เสียงตามสาย จัดทำป้ายรณรงค์นำไปติดตามที่ต่างๆของโรงเรียน และให้ความรู้หน้าเสาธง และเดินรณรงค์ต่างๆ

 >>วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ หน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค ๑๕ วัดเพชรสมุทธวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงครามได้มาอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ นักเรียนห้วยยางวิทยา ขอกราบนมัสการ

  >> วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา พร้อมกับคณะครูและนักเรียน ร่วมกันรับมอบรถตู้ไว้สำหรับรับส่งนักเรียนและคณะครูเพื่อใช้ในงานราชการ จากเจ้าอาวาสวัดเนินดินแดง 

>> 26 มิถุนายน 2561   จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยา ปีการศึกษา 2561 

 >> วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา พร้อมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ นักเรียน รับมอบบ่อหมักชีวภาพ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


 >> 20  มิถุนายน 2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยาจัดพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร  ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

 >> 19 มิถุนายน 2561 ทางธนาคารออมสินสาขาทับสะแกได้มาเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา

 

 >> วันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

  >> วันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


>> วันที่ 25-27พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล

   >> วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561        โรงเรียนห้วยยางวิทยา   
จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  >> วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ชาหญ้าดอกขาว ช่วยเลิกบุหรี่ 
       
ข่าวสาระน่ารู้
 
ชาหญ้าดอกขาว ช่วยเลิกบุหรี่ 
       

 
ภาพกิจกรรม
 
ธนาคารออมสินปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน 61
กิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เพลงมารช์โรงเรียนห้วยยางวิทยา
 


ข่าวการศึกษา
 

 

ข่าวการศึกษาวันนี้

  

www.kroobannok.com/81218

 


Fanpage โรงเรียนห้วยยางวิทยา