.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยยางวิทยา +++ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม +++

 
 
 
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 ตุลาคม 2561
 
  หน้าหลัก     
 

โรงเรียนห้วยยางวิทยา  เริ่มรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26  มีนาคมพ.ศ. 2533ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ศธ.8006/37ตั้งให้คณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2533 เป็นสหศึกษา จำนวน 2ห้องเรียน ที่ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2533 มีนักเรียนจำนวน49 คนใช้สถานที่โรงเรียนห้วยน้ำพุสปอ. เมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และให้โรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลในเรื่องการเรียนการสอนและดำเนินกิจการต่างๆของโรงเรียนทั้งหมดจนกว่าจะหาที่ดินสร้างโรงเรียนได้
           นายบุญสร้าง ปริกขิตตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้สั่งให้ นางอรวรรณปริกขิตตานนท์อาจารย์ 2และ นายทวีศักดิ์ ผ่องแผ้ว  อาจารย์ 1โรงเรียนประจวบวิทยาลัยไปเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอนในระยะแรกได้ติดต่อที่ดินของนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในหมู่ที่ 6ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 50ไร่

สร้างโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2533และตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนห้วยยางวิทยา”  ประกาศ ณ วันที่ 17กันยายน พ.ศ.2533   ในปีการศึกษา2534โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรมสามัญศึกษา รุ่นที่ 5 (คอมต.สศ. รุ่นที่ 5) และได้รับการคัดเลือกจากกองการวิจัยการศึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเข้าโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 1ใน 8โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ


 

 

 

  

นายจักรพงษ์ สังข์สิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 298,031
 
โรงเรียนห้วยยางวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
Tel : 032906106  Fax : 032-906107
Email : webmaster@hws.ac.th