หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมคณะครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ธนาคารออมสินปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน 61
กิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครอง 15 พฤษภาคม 2561 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา2561
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถรรม ครั้งที่ 67
กิจกรรมวันวิชาการ 270760
ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวง
กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ 2559

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป