หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรฏรกฏาคม 2558 ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยา
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 และคณะ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
ต้อนรับผู้อำนวยการเสรี ชวนวัน สู่รั้วเขียว-ชมพู
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดเนินดินแดง วันที่ 11-12-13 มิถุนายน ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆาบูชา ปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยยางวิทยา
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆาบูชา ปีการศึกษา 2557

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 ต่อไป